Marka Tescil

Marka Tescil

Marka tescili Türk Patent Enstitüsü nezdinde kayıtlı resmi vekiller aracılığı ile de yapılabilir. Marka Tescil başvuru ve onay süreci doğru araştırma, takip ve bilgi birikimini gerektirir.

Marka haklarının belirli bir süre başvuru yapan kişi üzerine tesis edilmesi işlemine de marka tescil denir. Kişilerin isimleri, sloganlar, şekiller, sayılar ve her türlü işaret marka tesciline konu olabilir.

Marka Tescil Kriteri Nelerdir?

Markaya konu olan işaretin ayırt ediciliği en önemli unsurdur. Ayırt edicilik marka tesciline konu olan isim, işaret veya şeklin başvuru tarihinden önce marka başvurusu yapılmış diğer tescilli markaların mal ve hizmetlerden bariz bir şekilde farklı olması kriteridir.

Marka Tescili Nerede Yapılır?

Marka tescili Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılır. Türk Patent Enstitüsü’nde kayıtlı resmi vekiller aracılığı ile de yapılabilir.Tescil süreci doğru araştırma, takip ve bilgi birikimini gerektirir. Tescil aşaması yaklaşık bir yılı bulabilmektedir.

Tescil koruması başvurunun yapıldığı gün saat ve dakika itibariyle başlar.Marka tescil başvurusunun yapılmasından sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından başvurunun şekli şartları yerine getirip getirmediği kontrol edilir ve başvuru sahibi veya vekiline resmi yazı ile bildirilir.

Kimler Marka Tescil Başvurusu Yapabilir?

Türkiye’de yerleşik bulunan ticari faaliyette bulunan herkes marka tescil başvurusu yapabilir. Ayrıca Türkiye’de yerleşik Paris sözleşmesi taraf olan ülkelerden gerçek veya tüzel kişiler de marka başvurusu hakkına sahiptir.

Marka Tescil Süreçleri

Markanın ön araştırması : 15 dakika
Dosya hazırlama süresi : 1 gün
TPE’nin dosyayı inceleme süresi : 5 – 6 ay
Bülten yayın ve ilan (itiraz) süresi : 3 ay
Tescil – Belge süresi : 2 ay

Marka Tescilinin Koruma Süresi

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.

A BELGELENDİRME & MÜHENDİSLİK 

Adres

1202/2 Sokak No:31 Kat:4/410 Yenişehir/İZMİR

 

Telefon

Tel: 0 232 435 40 36  

 GSM: 0 505 498 72 39