ISO 9001 Belgesi

Şirketinizin imajını ISO 9001 Belgesi ile güçlendirin!

ISO 9001 Kalite Belgesi, pazar avantajı dışında, kuruluşunuza sürekli iyileştirme disiplini ve maliyetlerin azalmasını sağlar. Kaliteyi yükseltir.

 

ISO 9001 Kalite Belgesi neden alınır?

 • Kuruluşta kalite anlayışını geliştirmek,
 • Karın, verimliliğin ve pazar payının artmasını sağlamak,
 • Etkin bir yönetim,
 • Maliyetin azalmak,
 • Çalışanların tatminini arttırmak,
 • Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi sağlamak,
 • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol,
 • İadelerini azalmak,
 • Çalışma verimliliğini artırmak,
 • Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için

ISO 9001 Belgesinin Faydaları

ISO9001 belgesi pek çok müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına kuruluşunuza bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir.

ISO 9001 pazar avantajı dışında, kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin bir daha tekrarlanmamasını sağlamak, çözümünden daha önemlidir.

ÖNEMLİ OLAN İSO 9001 BELGESİ ALMAK DEĞİL ISO BELGESİNİN ALTYAPISINI FİRMAYA UYGULAMAKTIR.

Ülkemizde belgeli şirkete uygulanan araştırma sonuçları, ISO 9001 Belgesi’nin yararlarını şu şekilde ortaya koymaktadır.

 • Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması
 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)
 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması
 • Firmanın günümüz şartlarına ve kriterlerine uygun olması

  ISO9001 Belgesi – Dış yararlar:

  • Kuruluşun imajının güçlenmesi,
  • Müşteri memnuniyeti,
  • Müşteri artışı,
  • Rekabet gücünün artması,
  • Daha iyi tedarikçi ilişkileri sağlar.
  • Kuruluşun müşteriye karsı kalitesini yükseltmesidir.

  ISO9001 Belgesi – İç yararlar:

  • Yönetimin etkinliği,
  • Olumlu kültürel değişim,
  • Kalite bilincinin oluşması,
  • Daha iyi bir dokümantasyon,
  • Sistematikleşmek,
  • Standardizasyon ve tutarlılık,
  • Etkinlik ve üretkenlik artışı,
  • Maliyetlerin azaltılmasını sağlar,
  • Firmaya kurumsal hava kazandıdır. 

A BELGELENDİRME & MÜHENDİSLİK 

Adres

1202/2 Sokak No:31 Kat:4/410 Yenişehir/İZMİR

 

Telefon

Tel: 0 232 435 40 36  

 GSM: 0 505 498 72 39